BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Základní vlastnosti

Bezdrátové připojení k internetu, které nabízíme, je založeno na technologi známé pod zkratkou Vi-Fi ( Wireless Fidelity ), a to na standardu 802.11b a 802.11g. Tyto standardy umožňují vysokou rychlost přenosu ( až 56 Mbit/s ) na vzdálenosti mnoha kilometrů.

Tuto službu nabízíme a dodáváme v prvé řadě na klíč. To znamená, že zájemci dodáme veškeré potřebné technické vybavení které naistalujeme a po uvedení do chodu a otestování předáme uživateli. Základní instalace a případné zaškolení je zdarma. Zákazník hradí pouze použitý materiál.

Právní rámec

Služba je poskytována na základě generálních licencí Českého telokomunikačního úřadu č. GL­28/S/2000 a GL­12/R/2000 a registrace provozovatele tamtéž. Poskytování služby se řídí "Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikační služby Wi-Fi" a uzavřenou Smlouvou o poskytování telekomunikační služby Wi-Fi.

Parametry připojení

Připojení je sdílené. Přenosová rychlost bude průběžně podle potřeby navyšována.

Technická podpora

Pro ty, kteří mají o naši službu zájem, ale technickou stránku chtějí řešit vlastními silami nebo v součinosti s našimi techniky, je určena stránka technické podpory.