CO DĚLAT, KDYŽ DOJDE K ZÁVADĚ
Ve chvíli, kdy se začne zařízení chovat neočekávaně, případně se přestane chovat vůbec, stojíte před rozhodnutím, na kterém záleží, kolik času a peněz bude stát uvedení zařízení do použitelného stavu. Podle jakých kriterií se rozhodovat ? Pokud se rovnou nerozhodnete svěřit problém odborníkům, zkuste se řídit podle následujících rad :

 • Zjistěte, zda závada není mimo zařízení.

  Pokud je zařízení na první pohled mrtvé ( nesvítí kontrolky, není slyšet ventilátor a p.), bude Vaše rozhodování jednoduché. Vylučte banality, jako uklizečkou vytažený kabel ze zásuvky ( měla tam vysavač ), nebo zásuvky bez napětí. Přesvěčte se, zda jsou všechny kabely na svém místě a řádně zasunuty. Pokud se Vám vše jeví, jak má být, nezbývá Vám než jedno : Přivolat odborníka.

  A ještě jedna rada nad zlato : Zjistíte-li vadnou pojistku, v žádném případě se ji nepokoušejte vyměnit a zařízení znovu zapnout ! Vadná pojistka není příčinou, ale důsledkem nějaké závady ! Zkušení servisní technici tvrdí : Je-li vadná pojistka, oprava stojí 5O korun. Po její první výměně bude stát oprava 500 korun, po druhé 5000. Není důvod jim nevěřit.

 • Ztuhne-li aplikace, postupujte opatrně !

  Stalo se, bohužel, neodmyslitelným průvodním jevem práce na počítači, že čas od času některá aplikace z ničehož nic ztuhne ( Viz rubrika Nevážně na vážná témata ). Spíše než v aplikaci bývá příčina v samotném operačním systému, nelze ale vyloučit ani příčinu mnohem závažnější. Mohou to být banality typu nedostatek paměti nebo místa na disku, ale také technická závada nobo důsledek po napadení počítačovým virem. Dojde-li k zatuhnutí, ukončete všechny aplikace, počítač restartujte a zkuste aplikaci spustit znovu. Pokud běží, máte pravděpodobně vyhráno. V opačném případě raději přivolejte odborníka, tím spíše, máte-li na disku unikátní data.

 • Při ztrátě dat vypněte počítač a volejte odborníka !

  Z řady různých příčin může dojít k tomu, že data na pevném disku jsou částečně nebo zcela nepřístupná. Důvodem může být technická závada, důsledek působení počítačového viru nebo na př. následek po neodborné konfigurci počítače. Jedná-li se o unikátní data, od kterých nemáte pořízenu zálohu, je to situace kritická, ale nemusí být ještě beznadějná. Je ale nutno vzít na vědomí, že vyřešit ji může pouze expert, který do detailu ví, co dělá.

  Rada nad zlato : Zjistíte-li při ztrátě dat přítomnost viru, nepokoušejte se poškozené datové soubory "léčit". Viry, které napadají datové soubory a způsobují jejich překódování, se vyskytují v řadě modifikací a nesprávná aplikace může situaci jen zhoršit !

 • Věř, ale komu věřit, měř !

  V předchozích řádcích bylo vícekrát použito slovo odborník. Je dobře mít na paměti, že to vždy nemusí být suverén, který všude byl ( někde i dvakrát ), všechno viděl a všechno zná. Odborník je obvykle deptán trpkou zkušeností, že může kdykoliv narazit na problém, se kterým se ještě nesetkal a který, nedej bože, nebude umět okamžitě vyřešit. Laik je obvykle názoru opačného.
  A ještě jedna poznámka : Levný "odborník" může někdy přijít hodně draho !