OPRAVY A RENOVACE VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Naší základní snahou je je opravovat veškeré závady rychle, hospodárně a přímo u zákazníka. Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu uskutečnit opravu přímo na místě, provedeme ji v našem servisním středisku, kde je k dispozici veškeré potřebné přístrojové vybavení. Opravu lze objednat ústní i písemnou formou. Ke každé zakázce je přistupováno individuelně a v maximální míře je respektováno přání zákazníka.

CO DĚLAT, KDYŽ DOJDE K ZÁVADĚ

Ve chvíli, kdy se začne zařízení chovat neočekávaně, případně se přestane chovat vůbec, stojíte před rozhodnutím, na kterém záleží, kolik času a peněz bude stát uvedení zařízení do použitelného stavu. Podle jakých kriterií se rozhodovat ? Pokud se rovnou nerozhodnete svěřit problém odborníkům, zkuste se řídit podle následujících rad :

 • Zjistěte, zda závada není mimo zařízení.

  Pokud je zařízení na první pohled mrtvé ( nesvítí kontrolky, není slyšet ventilátor a p.), bude Vaše rozhodování jednoduché. Vylučte banality, jako uklizečkou vytažený kabel ze zásuvky ( měla tam vysavač ), nebo zásuvky bez napětí. Přesvěčte se, zda jsou všechny kabely na svém místě a řádně zasunuty. Pokud se Vám vše jeví, jak má být, nezbývá Vám než jedno : Přivolat odborníka.

  A ještě jedna rada nad zlato : Zjistíte-li vadnou pojistku, v žádném případě se ji nepokoušejte vyměnit a zařízení znovu zapnout ! Vadná pojistka není příčinou, ale důsledkem nějaké závady ! Zkušení servisní technici tvrdí : Je-li vadná pojistka, oprava stojí 5O korun. Po její první výměně bude stát oprava 500 korun, po druhé 5000. Není důvod jim nevěřit.

 • Ztuhne-li aplikace, postupujte opatrně !

  Stalo se, bohužel, neodmyslitelným průvodním jevem práce na počítači, že čas od času některá aplikace z ničehož nic ztuhne ( Viz rubrika Nevážně na vážná témata ). Spíše než v aplikaci bývá příčina v samotném operačním systému, nelze ale vyloučit ani příčinu mnohem závažnější. Mohou to být banality typu nedostatek paměti nebo místa na disku, ale také technická závada nobo důsledek napadení počítačovým virem. Dojde-li k zatuhnutí, ukončete všechny aplikace, počítač restartujte a zkuste aplikaci spustit znovu. Pokud běží, máte pravděpodobně vyhráno. V opačném případě raději přivolejte odborníka, tím spíše, máte-li na disku unikátní data.

 • Při ztrátě dat vypněte počítač a volejte odborníka !

  Z řady různých příčin může dojít k tomu, že data na pevném disku jsou částečně nebo zcela nepřístupná. Důvodem může být technická závada, důsledek působení počítačového viru nebo na př. následek po neodborné konfigurci počítače. Jedná-li se o unikátní data, od kterých nemáte pořízenu zálohu, je to situace kritická, ale nemusí být ještě beznadějná. Je ale nutno vzít na vědomí, že vyřešit ji může pouze expert, který do detailu ví, co dělá.

  Rada nad zlato : Zjistíte-li při ztrátě dat přítomnost viru, nepokoušejte se poškozené datové soubory "léčit". Viry, které napadají datové soubory a způsobují jejich překódování, se vyskytují v řadě modifikací a nesprávná aplikace může situaci jen zhoršit !

 • Věř, ale komu věřit, měř !

  V předchozích řádcích bylo vícekrát použito slovo odborník. Je dobře mít na paměti, že to vždy nemusí být suverén, který všude byl ( někde i dvakrát ),všechno viděl a všechno zná. Odborník je obvykle deptán trpkou zkušeností, že může kdykoliv narazit na problém, se kterým se ještě nesetkal a který, nedej bože, nebude umět okamžitě vyřešit. Laik je obvykle názoru opačného.
  A ještě jedna poznámka : Levný "odborník" může někdy přijít hodně draho !

PŘEDNOSTNÍ OPRAVY

Je-li oprava urgentní, uveďte to, prosím, v objednávce. Takto deklarované opravy budou uskutečněny co nejdříve. V Brně a blízkém okolí lze servisní zásah uskutečnit do hodiny. nejpozději do dvou pracovních dnů. Příplatek za přednostní opravu činí 50% z ceny účtované práce ( nikoliv z použitého materiálu ).

OPRAVY STOLNÍCH POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ.

Většina oprav stolních počítačů se odehrává přímo u zákazníka. Výjimku tvoří pouze nepravidelně se vyskytující závady, jejichž lokalizace je časově příliš náročná.

Opravy notebooků vyžadují náročné technické zázemí, lze je proto realizovat pouze v našem servisním středisku.

OPRAVY MONITORŮ, TISKÁREN I DALŠÍCH PERIFERIÍ.

Totéž platí i o opravách periferií. Výjimku tvoří poze tiskárny, u kterých lze jednodužší opravy provádět přímo na místě.

MODERNIZACE VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Uživatelé si často stěžují, že nová verze programu, kterou si pořídili, je pomalejší než ta původní a namísto zvýšení produktivity je spíše zdržuje. Příčina je jednoduchá : Autoři programu se na jedné straně snaží poskytnout uživatelům maximální konfort, na druhé straně tím ale zvyšují nároky na výkon počítače a připojených periferií. Nápravu lze sjednat částečnou modernizací počítače. Ta nemusí nutně spočívat jen ve výměně základních komponent za výkonější. Dobrých výsledků lze často dosáhnout i jen pouhým zvětšením operační paměti. Zkušený odborník dokáže velmi dobře odhadnout, jaké změny je potřeba udělat, aby odezvy programů byly přijatelné.

ZÁCHRANA DAT Z POŠKOZENÝCH DISKŮ

Z řady různých důvodů může dojít k tomu, že data na pevném disku jsou náhle částečně nebo zcela nepřístupná. Příčinou může být technická závada, důsledek působení počítačového viru nebo i následek po neodborné konfigurci počítače. Máte-li na disku uninkátní data, vypněte počítač a bez dalšího váhání jej svěřte odborníkovi. Téměř při jakékoliv činnosti dochází k vytváření t.zv. odkládacích souborů, kterými mohou být Vaše původní data nenávratně přepsána !

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA.

Preventivní údržba, ať už technická, nebo systémová, je ze strany uživatelů výpočetní techniky velmi často zanedbávána. Toto jednání je velmi krátkozraké, protože včasnou prevencí lze předejít mnohdy drahým a časově náročným servisním zásahům. Usazený prach ztěžuje činnost všech pohyblivých dílů, zhoršuje ventilaci a může přivodit požár ( monitory ). Chybně fungující systém může způsobit nevratnou ztrátu dat.